• 3
  • 4
  • c1
  • c2
  • c3

Transporter płytkowy

Typ: Z-5300

Transporter taśmowo płytkowy służy do przenoszenia pojemników pomiędzy poszczególnymi maszynami w linii technologicznej do produkcji aerozoli. Transporter wykonywany jest jako podstawowy moduł o długości 2 mb i jego wielokrotność, np. 4 mb, 6 mb, 8 mb. Opcjonalnie możemy wykonać również transportery w nietypowych wymiarach, np. 1 mb, 1,5 mb, 3 mb, 5 mb itp.

Istnieje możliwość zamówienia transporterów w wykonaniu specjalnym, przystosowanym do pracy w strefie zagrożonej wybuchem wraz ze wszystkimi niezbędnymi dopuszczeniami dla stref 1 lub 2 (zgodnie z 99/92/WE).

W zależności od konfiguracji linii produkcyjnej oraz kształtu hali transportery łączone są za pomocą łuków, co zapewnia płynną pracę linii oraz przejazd pojemników aerozolowych nawet na linii o skomplikowanym kształcie.

Automatyczne działanie większości opisanych urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej możliwe jest jedynie w przypadku połączenia ich transporterami taśmowo płytkowymi.

Długość modułu: 2000 mm (1, 1,5, 2) max 8 mb
Szerokość taśmy: 82,5 mm
Wysokość robocza: 900 ± 30 mm (bez barierek prowadzących)

 

Kontakt

ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Braci Gutmanów 7
(wjazd od ul. Krakowskiej 17)
43-600 Jaworzno - PL

tel. +48 32 616 36 70
tel. +48 600 248 400
e-mail: zigler@zigler.pl
e-mail: biuro@zigler.pl

www.zigler.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zigler 2014

 

PL