• 3
  • 4
  • c1
  • c2
  • c3

Automatyczny Moduł Indeksujący

Typ: AMR Z-1021

Automatyczny moduł indeksujący typu AMR Z-1000 jest jednym z podstawowych urządzeń wchodzących w skład automatycznej linii produkcyjnej. Zastosowanie różnych głowic roboczych zależy od zamówienia oraz rodzaju napełnianego produktu co powoduje, że urządzenie to może mieć wiele zastosowań. Konstrukcja urządzenia przewiduje stosowanie głowic roboczych (modułów wykonawczych) w zakresie 1 do 9 szt.

W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego proces realizowany przez to urządzenie zainstalowane w automatycznej linii naszej produkcji.

Istnieje możliwość zamówienia urządzenia w wykonaniu specjalnym, przystosowanym do pracy w strefie zagrożonej wybuchem wraz ze wszystkimi niezbędnymi dopuszczeniami dla stref 1 lub 2 (zgodnie z 99/92/WE).

-  wrzucenie kulki stalowej do pustego pojemnika (w przypadku dozowania lakierów)
-  dozowanie produktów sypkich do pojemników (w przypadku wyrobów farmaceutycznych)
-  dozowanie produktu płynnego do pojemnika
-  osadzanie zaworów w pojemniku
-  kontrola obecności zaworu
-  szczelne zamykanie zaworów na pojemniku
-  inne w zależności od opcji wyposażenia

Zakres dozowania: do 1000 ml – przy zastosowaniu 4 głowic dozujących
Rodzaje osadzanych zaworów: 1” (1 cal) aluminowe oraz stalowe z rurką zanurzeniową lub bez (w zależności od opcji)
Rodzaj głowicy zaciskającej: do zaworów aerozolowych o średnicy 1”
Wysokość obsługiwanych pojemników: 65 - 330 mm
Średnica  obsługiwanych pojemników: 35 - 66 mm (na specjalne zamówienie dostępne większe  średnice)

Standardowo przyjmuje się 1000 ÷ 3000 szt./godz. (16 ÷ 50 szt./ min.) Maksymalna wydajność urządzenia wynosi 3600 szt./godz. (60 szt./min.) i zależy od rodzaju produktu oraz wielkości pojemników stosowanych w procesie technologicznym.

W zależności od układu urządzeń w ciągu technologicznym linii produkcyjnej urządzenie może być wykonane wersjach z alternatywnymi układami wprowadzania i wyprowadzania pojemników, np. prezentowane poniżej typy  Z-1035, Z-1200.

Wydajność: 3000 szt./godz. (50  szt./min.)
Ciśnienie robocze: 0,6 MPa (6 bar)

Szerokość: 1230 mm
Długość: 1220 mm
Wysokość: 1800 mm
Masa: ~700 kg

Rodzaj zasilania: pneumatyczne
Wymagane ciśnienie zasilania: 0,8 ÷ 1,0 MPa (8 ÷ 10 bar)
Jakość sprężonego powietrza: IV klasa (zgodnie z ISO 8573-1) dla temperatur 15 ÷ 35°C

Wydajność: 3000 – 3600 szt./godz. (50 - 60 szt./min.)
Ciśnienie robocze: 0,6 MPa (6 bar)

Szerokość: 1600 mm
Długość: 1200 mm
Wysokość: 2050 mm
Masa: ~ 850 kg

Rodzaj zasilania: pneumatyczne
Wymagane ciśnienie zasilania: 0,8 ÷ 1,0 MPa (8 ÷ 10 bar)
Jakość sprężonego powietrza: IV klasa (zgodnie z ISO 8573-1) dla temperatur 15 ÷ 35°C

 

Kontakt

ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Braci Gutmanów 7
(wjazd od ul. Krakowskiej 17)
43-600 Jaworzno - PL

tel. +48 32 616 36 70
tel. +48 600 248 400
e-mail: zigler@zigler.pl
e-mail: biuro@zigler.pl

www.zigler.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zigler 2014

 

PL